İHALE İLANI
02 Ağustos 2022

İHALEYE DAVET
Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazın hastanemiz içerisinde bulunan 16+16 m2 lik kısmı Çay Ocağı ve Kantin Yeri olarak kullanılmak üzere, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Baştabipliğimizde kurulacak olan İhale Komisyonu huzurunda 17.08.2022 tarihinde, saat 10:30' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

İHALE METNİ İÇİN TIKLAYINIZ