Diyaliz Birimi
08 Eylül 2020

Hastanemizde Hemodiyaliz servisinde hizmet vermekte olan 7+1 olan cihaz sayımız ile 28 hastamıza hizmet verilmekteydi.
2020 yılı itibariyle cihaz sayımız 8+1 olmuştur ve hasta sayımız 32 ‘ye yükselmiştir.